فلسفه

آشنایی با مبانی استدلال اخلاقی بر اساس مفاهیم و اصول تفکر انتقادی

(The miniature guide to understanding the foundation of ethical reasoning)

پرورش توانایی‌های استدلال اخلاقی بسیار مهم است - هم برای اخلاقی زیستن و هم برای ساختن جهانی اخلاق‌مدار. در این کتاب راهنمای مختصر می‌خواهیم به مبانی استدلال اخلاقی بپردازیم. قصدمان آشنا کردن خواننده با تمهیدات فکری لازم است برای استدلال در مورد قضایا و مسائل اخلاقی به روشی روشن‌بینانه. علاوه بر قدرت تمیز دادن اصطلاحات مطلقا اخلاقی از تعابیر دینی یا عرفی، استدلال ماهرانه در حوزه اخلاق مستلزم همان مهارت‌ها و فضیلت‌های فکری است که برای استدلال در سایر حوزه‌ها لازم داریم... این راهنمای مختصر قرار نیست به خودی خود کسی را به فردی اخلاق‌مند بدل کند. اما شالوده‌ای پیش می‌گذارد که بدون آن گفتگو در زمینه اخلاق اغلب به جدول‌های بی‌پایان یا ناسازگاری‌های دلسردکننده و کج‌فهمی می‌انجامد. رسیدن به جایگاه استدلالگر اخلاقی صاحب بینش و انسان اخلاق‌مدار وقت و تمرین بسیار می‌خواهد. برای رسیدن به چنین جایگاهی خود باید همت کنیم.

اختران
9789642071937
۱۰۴ صفحه
۴۴ مشاهده
۰ نقل قول
ریچارد پل - لیندا الدر
صفحه نویسنده ریچارد پل - لیندا الدر
۷ رمان Dr. Linda Elder is an educational psychologist and a prominent authority on critical thinking. She is President of the Foundation for Critical Thinking and Executive Director of the Center for Critical Thinking. Dr. Elder has taught psychology and critical thinking at the college level and has given presentations to more than 20,000 educators at all levels. She has co-authored four books, including Critical Thinking: Tools for Taking Charge of Your Learning and Your Life, Critical Thinking: Tools for Taking Charge ...
دیگر رمان‌های ریچارد پل - لیندا الدر
ماهیت و کارکرد‌های تفکر نقادانه و خلاقانه
ماهیت و کارکرد‌های تفکر نقادانه و خلاقانه رابطه میان جنبه خلاقانه و جنبه نقادانه تقکر غالبا به درستی فهمیده نمی‌شود. این بدفهمی تا حدود زیادی نتیجه تصویری است که رسانه‌های گروهی از اشخاص خلاق و نقاد عرضه می‌کنند. رسانه‌ها همواره شخص خلاق را شبیه یک دانشمند خل‌وضع نشان می‌دهند که قدرت تخیل بالایی دارد و خودجوش، هیجانی، و سرچشمه اندیشه‌های نادر است. اما غالبا در عالمی دیگر ...
مفهوم‌ها و ابزار‌های تفکر نقادانه
مفهوم‌ها و ابزار‌های تفکر نقادانه کتاب کوچکی که در دست دارید شامل مفهوم‌ها و ابزارهای اصلی تفکر نقادانه از دیدگاه ریچارد پل می شود و این مفهوم‌ها و ابزارها را به صورت فشرده بیان می‌کند. این کتاب (که مبنای سایر کتاب‌های «مجموعه راهنمای اندیشه‌ورزان» است) حاوی برداشتی از تفکر نقادانه است که نوعی توافق عمومی بر سر آن وجود دارد؛ از این جهت، به کار استادان ...
آشنایی با هنر پرسشگری بر اساس مفاهیم تفکر انتقادی و اصول سقراطی
آشنایی با هنر پرسشگری بر اساس مفاهیم تفکر انتقادی و اصول سقراطی کیفیت زندگی ما بسته به کیفیت تفکر ماست. کیفیت تفکر ما نیز به نوبه خود بسته به کیفیت پرسش‌هایی است که می‌کنیم، زیرا این پرسش‌ها در حکم نیروی محرکه تفکر هستند. بدون پرسش چیزی نداریم که به آن فکر کنیم. بدون پرسش‌های بنیادین معمولا نمی‌توانیم تفکرمان را بر آن چه مهم و ریشه‌ای است متمرکز کنیم. در این کتاب، همچنان که ...
آشنایی با هنر پرسشگری سقراطی بر اساس مفاهیم و ابزارهای تفکر انتقادی
آشنایی با هنر پرسشگری سقراطی بر اساس مفاهیم و ابزارهای تفکر انتقادی بعید است کسی بتواند متفکر انتقادی خوبی باشد بی‌آن که اهل پرسشگری عمیق باشد. و در میان اهل پرسشگری، کامل عیارتر از سقراط بعید است بتوان کسی را تصور کرد. کسی که به واقع دلبسته تفکر انتقادی باشد به پرسشگری نیز علاقه‌مند خواهد بود؛ و طبیعی است که آموختن شیوه سقراطی آغازگر چنین راهی باشد. برای آموختن از سقراط طبعا باید ...
مشاهده تمام رمان های ریچارد پل - لیندا الدر
مجموعه‌ها