روانشناسی

شفای ذهن

(Heal your mind)

وقتی از ذهن و شفای بدن برای خلق یکپارچگی صحبت می‌شود، تشخیص این امر حائز اهمیت است که شفا ماهیتی جمعی دارد، زیرا مرزهای هویت شما به عنوان یک فرد، مجزا از اطرافیان نیست. مرزهای ما به شکلی مرتبط با مرزهای هویت دیگران، هم‌پوشانی دارند.

ذهن زیبا
9786007801376
۱۳۹۷
۵۲۸ صفحه
۱۹۲ مشاهده
۰ نقل قول