• از مجموع ۱۳ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'صورتت را بشور دختر جان' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۳/۴ رو بدست آورده.

• رمان 'صورتت را بشور دختر جان' در کتاب‌خانه‌ی ۱۴ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۱۴ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
strgrl
strgrl
۱۳۹۹/۶/۲۸

HouriehEbrahimi
HouriehEbrahimi
۱۳۹۹/۵/۲۰

Sseettaayyeesshh
Sseettaayyeesshh
۱۳۹۹/۳/۲۱

Yasamandgh
Yasamandgh
۱۳۹۹/۲/۲۵

Newshaaa
Newshaaa
۱۳۹۹/۱/۵

Elahe4395
Elahe4395
۱۳۹۸/۶/۲۲

Rara
Rara
۱۳۹۸/۶/۲۰

Fatemeh7iloo
Fatemeh7iloo
۱۳۹۸/۴/۱۱

Shaghuli
Shaghuli
۱۳۹۸/۴/۱

Masiiii
Masiiii
۱۳۹۷/۱۱/۸

Elham
Elham
۱۳۹۷/۹/۲۵

Novler
Novler
۱۳۹۷/۹/۲۵

Ali
Ali
۱۳۹۷/۹/۲۴