رمان خارجی - بریتانیا

آخرین رز کشمیری (کاوشگری‌های جو سندی لندز)

جوزف سندی لندز، کارآگاه کارکشته اسکاتلندیارد، شش ماه گذشته را برای آموزش پلیس بنگال در کلکته بوده و اکنون، مشتاق و دلتنگ لندن، مشغول مهیا شدن برای بازگشت به وطن است که درست یک روز پیش از آن، حاکم بنگال او را فرا نمی‌خواند. خواهرزاده حاکم، نانسی دراموند، هم همراه حاکم در دفترش منتظر کارآگاه است. او با خودش عکس‌هایی دارد از جسد خون‌آلود دوست صمیمی‌اش، پگی سامرهام، که یک هفته پیش، با رگ های بریده مچ دست‌ها، در میان آبدان حمامش پیدا شده. آیا این یک قتل است، یا پگی خودکشی کرده؟ به درخواست حاکم و اصرار نانسی، کارآگاه سندی لندز ماموریت می‌یابد تا مرگ مشکوک پگی را رمزگشایی کند. کارآگاه در جستجوی شواهد قتل یا خودکشی پگی سامرهام به حقایق تکان‌دهنده‌ای دست پیدا می کند... رمان پلیسی آخرین رز کشمیری تلفیقی غافلگیر کننده و ترسناک از مرگ‌های زنجبره‌ای، تنش‌های عاشقانه، فضاهایی نامتعارف و شگفت‌انگیز و بخشی از تاریخ هندوستان دوران استعمار! رمان به جاده گمراه‌کننده و پیچاپیچی می‌ماند که تا پایان خواننده را همراه خودش می‌برد.

قطره
9786001199943
۴۰۲ صفحه
۴۲ مشاهده
۰ نقل قول