رمان ایرانی

می‌درخشد

بنشینید... خواهش می‌کنم! خواهش می‌کنم را بست تنگه جمله‌ی امری‌اش تا ضرب آن را بگیرد به گمانم رل مرد عاشق‌پیشه خسته‌اش کرده و وقتش بود در قالب خودش. نقش چند لحظه قبل نه تنها به مذاق او ننشسته که مرا هم ترسانده بود. اگر فیلم آدم‌خوارها را هم می‌دیدم و مارهای آنکوندا، این قدر نمی‌ترسیدم که این لحظه ترسیده بودم! این مرد، مار صفت است! آدمی را طلسم می‌کند، مغزش را می‌خورد و به قلبش زهر می‌پاشد! باید فرار کنم قبل از این که طعمه شوم! نگام در نگاه مار بود و باز دو قدم دیگر عقب برداشتم، دل می‌خواست چشم برداشتن از مار هیپتونیزم نشدن، اما بیشتر از آن، دل می‌خواست ماندن و بیشتر اسیر شدن! بنای دویدن گذاشتم!

سخن
9789643729110
۵۹۲ صفحه
۲۳۹ مشاهده
۰ نقل قول
نسخه‌های دیگر
معصومه بهارلویی
صفحه نویسنده معصومه بهارلویی
۶ رمان Seán O'Casey was a major Irish dramatist and memoirist. A committed socialist, he was the first Irish playwright of note to write about the Dublin working classes.
دیگر رمان‌های معصومه بهارلویی
بهت اصلا نمی‌آد
بهت اصلا نمی‌آد بعضی وقتا نگرانی دلیل نمی‌‌خواد، قرار نیست حتما ننه و بابای کسی باشیم تا نگرانش بشیم! نگرانی‌های بی‌بهونه و با بهونه مثل آلارم می‌مونه. به این آلارم‌ها حساسیت نشون بده بهانه! نذار کار از کار بگذره. می‌دونم نگرانی و دلشوره خیلی تحت کنترل نیست. اما سعی کن به راه درست هدایتش کنی. خشت اولت رو کج گذاشتی بهانه؛ مواظب باش ...
نطلبیده 2 (2جلدی)
نطلبیده 2 (2جلدی) نگاه ملتمس شهرزاد کشیده شد سمت دیبا، او که از بس حرف‌زده کف به دهان آورده بود اما هنوز نتوانسته بود نیکا را قانع کند. دل دیبا بیشتر از نیکا برای پسرعمه‌اش می‌سوخت. فرزاد هم می‌خواست هوای مجلس را داشته باشد و هم دلش نمی‌آمد همین اول بسم ا... چیزی به تازه عروسش بگوید و ناراحتش کند. سخت مانده بود ...
نطلبیده 1 (2جلدی)
نطلبیده 1 (2جلدی) نگاهش رفت سمت ماشین رفیع! آخ که لابه‌لای حرف‌های آیناز چه‌قدر متلک بارش کرده بود! دل او هم از همین آتش گرفته بود که چرا آیناز فرصتی برای متلک‌گویی به رفیع و کنایه شنیدن به او داده است. اگر سرش را مثل بچه آدم پایین می‌انداخت و به خانه برمی‌گشت مجید توانا نبود! از موتور پیاده شد و با تندی ...
مشاهده تمام رمان های معصومه بهارلویی
مجموعه‌ها