نمایش‌نامه و فیلم‌نامه

2 زن و 2 مرد در آکواریوم

لورا: فکر می‌کنم حق با توئه. تونی: این تنها چیزیه که مطمئنم. ارنست: مسخر‌ه‌ست. نمایش می‌تونه درباره زندگی باشه، شبیه زندگی باشه، برای زندگی یا حتی بر علیه زندگی باشه. وینی‌فرد: بهترینش اوناییه که بر علیه زندگیه. ارنست: اما نمایش نمی‌تونه خود زندگی باشه! تونی: این دقیقا چیزیه که اون گفت! لورا: آره، دقیقا حرف خودش بود.

قطره
9786222010126
۸۸ صفحه
۲۹ مشاهده
۰ نقل قول