• از مجموع ۶ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'جنایت و مکافات' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۴/۹ رو بدست آورده.
۴۳۶۱۲۵ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۴/۲ را داده‌ند.
• رمان 'جنایت و مکافات' در کتاب‌خانه‌ی ۴ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۴ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
PrinceMyshkin
PrinceMyshkin
۱۳۹۸/۱۱/۹

fereshtehshakoori
fereshtehshakoori
۱۳۹۸/۹/۲۰

mhp1366
mhp1366
۱۳۹۸/۹/۱۸

vivaomid19871365
vivaomid19871365
۱۳۹۸/۷/۲۷

sohraaabkarimi
sohraaabkarimi
۱۳۹۸/۷/۲۲

omid19871365
omid19871365
۱۳۹۸/۶/۱۸