• از مجموع ۱ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'چنین گفت زرتشت' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۱/۵ رو بدست آورده.
۲۶۰ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۴/۰۶ را داده‌ند.
• رمان 'چنین گفت زرتشت' در کتاب‌خانه‌ی ۱ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۱ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
f@eze
[email protected]
۱۴۰۰/۶/۸