روانشناسی

هوش مثبت نگر

(Positive intelligence)

در این کتاب کشف کنید که چگونه می‌توانید: خرابکاران ذهنی اصلی خود را شناسایی کرده و بر آنها غلبه کنید. میزان هوش مثبت‌نگر خود و یا گروه خود را اندازه‌گیری کنید. مغز خود را پرورش دهید و با اجرای بازی‌های قدرت ذهنی به پنج قدرت استفاده نشده خود دسترسی پیدا کنید. ابزار و روش‌های هوش مثبت‌نگر را برای افزایش هر چه بیشتر عملکرد و میزان بهره‌مندی و رضایت خود و گروه به کار بگیرید.

لیوسا
2500110069471
۱۳۹۷
۳۴۴ صفحه
۴۳ مشاهده
۰ نقل قول