• از مجموع ۲ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'ناطور دشت' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۲/۲ رو بدست آورده.
۲۲۶۵۲۲۲ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۳/۸ را داده‌ند.
• رمان 'ناطور دشت' در کتاب‌خانه‌ی ۰ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۰ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
Nazanin#
Nazanin#
۱۳۹۸/۵/۱۲

vistax
vistax
۱۳۹۸/۵/۴