فلسفه

فلسفه معرفت و حقیقت

(Philosophy and truth)

هیچ بخشی از فلسفه نیچه گیج‌کننده‌تر از... آنچه به طور کلی معرفت‌شناسی او خوانده می‌شود، نیست... مع‌هذا، به احتمال قوی، هیچ بخش دیگری از فلسفه او را نمی‌توان، به لحاظ مسائل و علائق امروزی، مهمتر و جذاب‌تر شمرد.

هرمس
9789643630119
۱۳۹۵
۲۱۸ صفحه
۷۳ مشاهده
۰ نقل قول
فریدریش نیچه
صفحه نویسنده فریدریش نیچه
۲ رمان Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844–1900) was a German philosopher of the late 19th century who challenged the foundations of Christianity and traditional morality. He was interested in the enhancement of individual and cultural health, and believed in life, creativity, power, and the realities of the world we live in, rather than those situated in a world beyond. Central to his philosophy is the idea of “life-affirmation,” which involves an honest questioning of all doctrines that drain life's expansive energies, however socially ...
دیگر رمان‌های فریدریش نیچه
چنین گفت زرتشت
چنین گفت زرتشت در چنین گفت رزتشت محوری‌ترین دیدگاه فلسفی نیچه، یعنی انسان برتر و بازگشت تکرارپذیر و جاودانه مطرح شده است. زرتشت در این کتاب یک شخصیت نمادین است که نیچه از زبان او، که زبان شاعرانه و پیامبرانه و حکیمانه است، معنا و ماهیت هستی و نسبت انسان را با آن از دیدگاه خود بازمی‌گوید. گذار از انسان به ابرانسان برای ...
مشاهده تمام رمان های فریدریش نیچه
مجموعه‌ها