فلسفه

آیا نظریه زمان‌های موازی به این معناست که تمام لحظات بی‌وقفه وجود دارند؟ بله، اما اندیشیدن به آن بسیار دشوار است. این به معنی ابدیت لحظه‌ای است، اما ذهن ما نمی‌تواند این‌گونه بیندیشد. ذهن ما ماشینی محدود است. مجبوریم به ساده‌ترین شیوه ممکن بیندیشیم ذهن و زبان ما ابزارهای خشنی هستند در حالی که ما باید با مشکلات و مسائل ظریفی برخورد کنیم.

ذهن زیبا
9786007801536
۱۸۴ صفحه
۳۷ مشاهده
۰ نقل قول
پی دی آسپنسکی
صفحه نویسنده پی دی آسپنسکی
۱ رمان Aron Ettore Schmitz, better known by the pseudonym Italo Svevo, was an Italian businessman and author of novels, plays, and short stories.
مجموعه‌ها