فلسفه

فلسفه (همه آن‌چه باید بدانید)

(Philosophy)

فلسفه چیست و چگونه می‌تواند آدمی را در یافتن معنای زندگی یاری کند؟ گر چه فیلسوفان زیادی کوشیده‌اند تا از ماهیت فلسفه‌ورزی و معنای رندگی پرده بردارند، اما بی‌گمان کتاب پیش رو از ساده‌ترین و موجزترین آثاری است که در این زمینه نگاشته است. باگینی در این‌جا به خلاف بسیاری از روایت‌های فلسفی، ابتدا از امور انتزاعی آغاز می‌کند و سپس آن‌ها را در مسائل عینی و انضمامی پی می‌گیرد. او از پاسخ‌های فلسفه به پرسش بنیادین سخن می‌گوید، اما پیش‌تر می‌رود و نشان می‌دهد که فلسفه از بنیاد به خود زندگی پیوند خورده است.

شوند
9786226359009
۱۴۰ صفحه
۱۱۴ مشاهده
۰ نقل قول