روانشناسی

ما همه باید فمینیست باشیم

(We should all be feminists)

فرهنگ مردم را نمی‌سازد، این مردم هستند که فرهنگ را می‌سازند. اگر این حقیقت داشته باشد که انسانیت زنان در فرهنگ ما وجود ندارد، باید آن را در فرهنگ خودمان جای بدهیم و نهادینه کنیم.

9786008211167
۱۳۹۶
۶۴ صفحه
۱۳۹ مشاهده
۰ نقل قول
دیگر رمان‌های چیماماندا انگوزی آدیچی
چیزی که دور گردنت حلقه می‌زند
چیزی که دور گردنت حلقه می‌زند اما ما به ندرت از جنگ حرف می‌زدیم. اگر هم حرفی به میان می‌آمد، با چنان ابهام کینه‌توزانه‌ای همراه بود که انگار مهم نبود هنگام حملات هوایی در پناه‌گاه‌های گل‌آلود چمباتمه زده‌ایم، که پس از حمله اجسادی را دفن کرده‌ایم که پوست سوخته‌شان پر از سوراخ و ترکش بوده است، که از گرسنگی پوست کاساوا می‌خوردیم و شکم برآمده از ...
مشاهده تمام رمان های چیماماندا انگوزی آدیچی
مجموعه‌ها