موفقيت

جادوی فکر بزرگ

(The magic of thinking big.)

دکتر شوارتز در این کتاب مراحلی را که باید برای نیل به قابلیت‌های فکر بزرگ پیموده شود، ترسیم کرده است. او در این کتاب می‌آموزد که چگونه با تمرکز روی مسائل عمده، از قید نکات جزئی و دست‌ و پاگیر رهایی یابید. او ثابت می‌کند که نوع خاصی از تفکر، در حکم برگ برنده‌ای است که در اختیار شما قرار می‌گیرد. وی با عرضة یک برنامة پیشرفتة سی‌روزه شما را هدایت می‌کند تا پیشرفت خود را به سوی اهداف مورد نظرتان ارزیابی کنید و به شما می‌آموزد که چگونه با یک برنامة سرمایه‌گذاری درازمدت روی خودتان، وضع مادی خود را برای آینده مستحکم و مطمئن سازید.

فیروزه
9789649048505
۱۳۹۷
۳۱۶ صفحه
۷۱ مشاهده
۰ نقل قول