• از مجموع ۲ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'تاریکی معلق روز' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۳/۵ رو بدست آورده.
۳۲ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۳/۹۷ را داده‌ند.
• رمان 'تاریکی معلق روز' در کتاب‌خانه‌ی ۵ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۵ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
anjel63
anjel63
۱۳۹۸/۶/۱۵

dyba123
dyba123
۱۳۹۸/۶/۸