ادبیات نوجوان

نفرین بیوا (5 گانه پادشاهی 2)

وقتی تاریکی و تباهی به تدریج جهان خاکی را درمی‌نوردد؛ وقتی نور امید تنها تک شعله‌ای می‌شود در جهان آدم‌ها؛ و وقتی پادشاهی جهان، تمام معادلات جهان را برهم می‌ریزد... تنها امید انجمن پاترا به چهار جلودار برای مبارزه نهایی است. چهار مبارز از جنس چهار جادوی باستانی، باید انتخاب کنند و تصمیم بگیرند. آمایا، مبارز آب دومین مبارز این راه است اما تصمیمش را گرفته؛ پادشاهی جهان او را آموزش می‌دهد و برای نبرد پیش رو آماده‌اش می‌کند. نبردی که در آن باستانی‌ترین ایزدان ژاپن، ایزاناگی و ایزانامی، رهبری را بر عهده دارند. این مبارزه به نفع کدام یک تمام خواهد شد؟ پادشاهی جهان یا انجمن پاترا؟

ویدا
9786002911407
۲۹۶ صفحه
۸ مشاهده
۰ نقل قول
دیگر رمان‌های نیما کهندانی
وسوسه (مجموعه مرزهای درهم شکسته 1)
وسوسه (مجموعه مرزهای درهم شکسته 1) لشکری از دیوها و اهریمنان قدم به دنیای امروز گذاشتند. آخرین دروازه در حال فروپاشی بود که سرانجام سرکرده دیوان، شش‌سر دیو وارد کویر شد. ابتدا زوزه‌ای طولانی و بعد نعره‌ای وحشیانه سر داد، بلندتر از هر زوزه و نعره‌ای که آدم‌ها تا آن موقع شنیده بودند. هاله سیاه، نفوذناپذیر و عمیقی که کماریکان را می‌ساخت، به تدریج شکل فیزیکی ...
پیشتازان و اربابان مرگ (طلوع تاریکی)
پیشتازان و اربابان مرگ (طلوع تاریکی) پنج جوان از نسلی نابود شده... پادشاهی از سرزمین بالا... هدایت‌گری خاموش... هفت پادشاه چیره‌شده بر مرگ... نبردی بی‌پایان میان تاریکی و روشنایی... و قیامی وهم‌آور از سوی نابودگران آدمیان
پیشتازان و اربابان مرگ (رستاخیز تاریکی)
پیشتازان و اربابان مرگ (رستاخیز تاریکی) سرانجام زمان نبرد نهایی فرا رسیده است... نبردی سهمگین میان تاریکی و روشنایی. یاران طلوع علیه ظلمت می‌خروشند... رهبران قیام می‌کنند... پیشتازان در مقابل مرگ پیشتازان و اربابان مرگ. و رستاخیز تاریکی فرا می‌رسد... این پایان همه‌چیز است؟
مشاهده تمام رمان های نیما کهندانی
مجموعه‌ها