• از مجموع ۰ امتیازی که کاربران ناولر به رمان 'جستارهایی در باب عشق' داده اند، این رمان به طور میانگین امتیاز ۳ رو بدست آورده.
۱۳۳۴ نفر از کاربران سایت Goodreads به این رمان میانگین امتیاز ۳/۹۸ را داده‌ند.
• رمان 'جستارهایی در باب عشق' در کتاب‌خانه‌ی ۰ نفر از کاربران سایت وجود داره و از نظر ۰ نفر از کاربران ، این رمان یکی از بهترین رمان‌هایی بوده که خوندن.
هنوز کسی به این رمان امتیاز نداده است.