فلسفه

فلسفه چامسکی

نوع بشر تنها گونه‌ای است که گذشته دارد. اما خیلی معلوم نیست که آینده هم داشته باشد. این در گرو جنبش‌های مردمی‌ای خواهد بود که وقف ارزش‌هایی باشند که در نظم اجتماعی و سیاسی موجود یا سرکوب شده ویا به حاشیه رانده شده‌اند: یعنی اجتماع، همبستگی، نگرانی درباره محیط زیستی شکننده و اندیشه مستقل و مشارکت دموکراتیک حقیقی در جنبه‌های گوناگون زندگی.

نشر نو
9786004900089
۱۶۷ صفحه
۴۶ مشاهده
۰ نقل قول