فلسفه

فلسفه رالز

(On rawls)

برای اندیشه لیبرالیسم سیاسی، حیاتی‌ست که با سازگاری منطقی کامل معتقد باشیم که برای جاری کردن آموزه جامع خودمان - که البته آن را معقول یا راست و صادق می‌دانیم- استفاده از قدرت سیاسی نامعقول است.

نشر نو
9786004900065
۱۴۴ صفحه
۳۶ مشاهده
۰ نقل قول