رمان خارجی - فرانسه

رد پای خدا

(L empreinte du dieu)

«این آدم‌های مهربان تمام ماجرا را حدس زده بودند. اما علی‌رغم اخلاقیات سخت‌گیرانه و مذهب سفت و سخت‌شان کارلینا را بخشیده بودند و او را به گرمی می‌پذیرفتند و در دل‌های ساده‌شان مصیبتی را که معمولا در انتهای چنین ماجراهایی هست، حس می‌کردند.»

نرگس کریمی
نیماژ
9786003674608
۲۷۲ صفحه
۲۵ مشاهده
۰ نقل قول