رمان خارجی - خاور میانه

مه و شب

(Sis ve gece)

دختر جوانی به ناگاه ناپدید می‌شود. افسر ارشد سازمان اطلاعات، که دلباخته دختر است، برای یافتنش همه‌جا را می‌کاود. سدات، در جستجوی معشوق گمگشته در واقع با هویت انسانی خود رودررو می‌شود و آن را عمیقا غیرقابل تحمل می‌یابد. او در مسیر این جستجوی بی‌انتها در همه‌چیز تردید می‌کند: گذشته، آرمان‌های بربادرفته، سازمان متبوع و نظام جامعه و حتی خانواده‌اش، همه‌چیز انگار در آستانه رنگ باختن و از هم پاشیدن است. عشق ممنوع، وفاداری و خیانت، رقابت سازمان‌های امنیتی، مبارزه چپ‌گراها، آرمان‌خواهی و محافظه‌کاری... چهره‌های متنوع جامعه امروزی استانبول و نگاهی انسان‌گرا به تاریخ اخیر ترکیه در عاشقانه‌های تراژیک.

همان
9786229915905
۳۲۸ صفحه
۵۳ مشاهده
۰ نقل قول