نمایش‌نامه و فیلم‌نامه

صحنه‌های دودی

جان: گوشت دودی می‌خوای؟ مارشا: منظورت سوسیس اسکار مایره؟ جان: آره. یه‌کم گوشت دودی، یه چیز خوشمزه برای یه نفر… یا دو نفر! مارشا: اگه تو بخوای پولش‌ رو بدی، من هیچی نمی‌خورم. جان: گوشت دودی می‌خوای؟ مارشا: منظورت سوسیس اسکار مایره؟ جان: آره. یه‌کم گوشت دودی، یه چیز خوشمزه برای یه نفر… یا دو نفر! مارشا: ترجیح می‌دم غذای آشغال خودم رو بخورم. جان: گوشت دودی می‌خوای؟ مارشا: منظورت سوسیس اسکار مایره؟ جان: نه پس منظورم یه تیکه‌ی دودشده از گوشت تن توئه! معلومه که سوسیس اسکار مایر رو می‌گم!

نیماژ
9786003674097
۹۲ صفحه
۳۱ مشاهده
۰ نقل قول