رمان خارجی

داستان‌های کوچک عشق و خوشبختی

(Oُs little book of love & friendship)

درون همه ما اشتیاق عمیقی هست که دوست‌مان بدارند، درک‌مان کنند، تایید شویم و حضورمان ضروری باشد. رابطه صمیمانه‌ای می‌خواهیم که ما را سرشار و شوق زندگی را در ما تازه کند.

9786008593799
۱۷۸ صفحه
۳۶ مشاهده
۰ نقل قول