مجموعه داستان ایرانی

قلب بیدار

(The awakened heart)

دیگران را هم در موهبت‌هایی که خدا به تو داده است، سهیم کن. هدف تو باید این باشد که روح و روانت را به سمت زندگی جهت بدهی. با ابراز احساسات عمقی خودت، از فشارهای درونی رها شو. قلب و ذهنت را از طریق پذیرش آزاد کن. جراحات روحی‌ات ناشی از شهامت توست. ترس را پشت سر بگذار و نکات مثبت درونت را شناسایی کن.

9786005512939
۱۱۶ صفحه
۵۷ مشاهده
۰ نقل قول