مجموعه داستان ایرانی

زندگی که همیشه می‌خواستی

(The life you have always wanted)

اگر فرصت را نقاپی، شاید دیگر برایت پیش نیاید. و اگر فرصتی پیش نیاید، موفق نمی‌شوی و اگر موفق نشوی، نمی‌توانی طعم شیرین موفقیت را بچشی. با طی مسیر الهی در زندگی، سعی کن به قله موفقیت برسی.

هو
9786005512953
۵۴ صفحه
۳۰ مشاهده
۰ نقل قول