نمایش‌نامه و فیلم‌نامه

پرده نارنجی

نرگس: مطمئنم واسه این نیست که موقع حرف زدن به همه نگاه می‌کنی جز اون. حمید: من به همه یه اندازه نگاه می‌کنم. نرگس: زمان می‌گیری یعنی؟

نشر ورا
9786008984849
۷۲ صفحه
۶ مشاهده
۰ نقل قول