رمان خارجی - فرانسه

زندگی زیبای من

(The enemy)

برای هر حاکم مستبدی که خودش را خدا می‌پندارد، برای هر آدولف هیتلری، هزاران آدولف آیشمن، هزاران و میلیون‌ها موش مقرراتی کوچک، سخت کار می‌کنند تا پندار بیمار پیشوای الهام‌بخش خودشان را به واقعیتی ملموس بدل کنند.

نشر خزه
9786226913034
۱۰۴ صفحه
۳۱ مشاهده
۰ نقل قول