رمان ایرانی

در محضر اجنه (داستان‌های پیوسته)

چوب دستی به جای دم. قیاس حجت نیست؛ اما عمق مساله را معلوم می‌کند. «استا موسا» چون مدت ریاست دکتر تمام شده بود؛ کراسوس اجنه را به خط کرد تا دم‌شان را اندازه بگیرد؛ ببیند دم کی از همه بلندتر است؛ دور بعد رئیس جلسه شود. استا موسا: از آن موقع که پای ما به جلسه شما باز شد تا حالا ده دفعه ما را چرخاندید؛ دیدید دم نداریم. نه این که ما کشته مرده ریاست باشیم. یا ما را برنگردانید تا چیز نداشته را اندازه بگیرید؛ یا این که چوب‌دستی ما ره به جای دم قبول کنید و چوب‌دستی را اندازه بگیرید! کراسوس: برگرد استا موسا! تبعیض و پارتی‌بازی نداریم. برای همه دم اندازه می‌گیریم. نمی‌شود مال شما را چوب اندازه بگیریم. عدالت پس چه می‌شود؟ نداری تقصیر خودت است. برگرد!

آموت
9786003840829
۱۷۶ صفحه
۴ مشاهده
۰ نقل قول