فلسفه

همه‌چیز درباره عشق (نگاهی نو)

(All about love)

بل هوکس در کتاب مشهور و پرطرفدار همه‌چیز درباره عشق، همان‌طور که از عنوان فرعی کتابش برمی‌آید، «نگاهی نو» به این قصه کهن دارد. اما مقوله عشق، تنها موضوعی نیست که او در کتاب خود از مناظر و زوایای گوناگون به آن می‌پردازد؛ بلکه به دلیل و بهانه عشق ، بسا موضوع دیگر را هم شرح و بسط می‌دهد که خاصه در جغرافیا و زمانه ما بسیار نیازمند دانستن و آموختن درباره آن‌ها هستیم: دروغگویی، خلوت و تنهایی، طمع‌کاری و پول‌پرستی، مصرف‌گرایی و ساده‌زیستی، تنبیه و مراقبت از فرزندان، تاثیر رسانه‌ها بر جامعه، مرگ‌اندیشی و پذیرش مرگ، مفهوم خانواده و اهمیت نیایش.

نشر خزه
9786226913027
۱۸۴ صفحه
۷ مشاهده
۰ نقل قول