پردیس دانش

خ. جمهوری، خ. ظهیرالاسلام، ک. نوپور، پ. 8، ط. زیر همکف

33910312