من می‌خواهم بدانم که راستی راستی زندگی یعنی اینکه تو یک تیکه جا هی بروی و برگردی تا پیر بشوی و دیگر هیچ، یا طور دیگری هم توی دنیا می‌شود زندگی کرد؟
۳ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Ali
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۰۶:۳۰
Neginm
‫۱ سال و ۹ ماه قبل، جمعه ۳۰ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۱۹:۱۴
Mahkame
‫۱ سال و ۶ ماه قبل، یک شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۷، ساعت ۰۱:۲۶