زندگی درازی پیش رو داری و معنا ندارد که حالا به آن فکر کنی. پیر که بشوی و مرگ را از نزدیک ببینی، یا آرامش پیدا می‌کنی یا مریض می‌شوی. در هر صورت، مرگ چیز ناخوشایندی نمی‌شود.
۱ نفر این نقل‌قول را دوست داشت
Reyhaneh8
‫۲۰ روز قبل، چهار شنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰، ساعت ۱۱:۴۶