همه‌ی انسان‌ها اشتباه می‌کنند. چیزی که شخصیت ما را می‌سازد، اشتباهات ما نیست، بلکه نحوه‌ی برخوردمان با آن اشتباهات و درس‌گرفتن از آنها، به جای توجیه‌تراشی است.
۴ نفر این نقل‌قول را دوست داشتند
Reyhaneh8
‫۱ ماه قبل، جمعه ۱۵ مرداد ۱۴۰۰، ساعت ۰۲:۱۵
niush_mn
‫۱ ماه قبل، یک شنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۰، ساعت ۰۶:۲۴
lilamah
‫۱ ماه قبل، یک شنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۰، ساعت ۲۲:۴۵
HouriehEbrahimi
‫۱ ماه قبل، دو شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۰، ساعت ۰۰:۲۶