:(

هنوز این صفحه رو تو ناولر نساختیم /_quote/q45320 ... میخوای به جاش صفحه‌ی آخرین نقل‌قول‌ها رو ببینی؟