میخوام رمانو بخونم جای دانعود نداره؟
خواخش ویکنم بزارین خیلی رمامش قشنگه