سلام دسترسی به صفحه‌های رمان چطور هست ؟ برام ایمیل میشه یاادامه مطلب داره ؟