یکی از برتری هایی که آقای‌تری دیری نسبت به دیگر نویسنده‌ها داره، اینه که باور کردن یا نکردن داستان هایی که می‌نویسه رو می‌ذاره به عهده خودت. هرگز بهت نمی‌گه که چیزی که من دارم می‌گم، صد درصد درسته.