کتاب خیلی عالیه، اما من همین کتاب رو که نشر افق با ترجمه خانم پروین علی پور چاپ کرده بیشتر می‌پسندم.