داستان فوق العاده بود.
نویسنده تونسته بود همه چیز رو به خوبی به تصویر بکشه، به طوری که احساس می‌کنی داری توی داستان زندگی می‌کنی.