کتاب جذابی بود، مخصوصا برای نوجوا‌ن‌ها. آقای حسن‌زاده خیلی خوب خوان‌نده رو می‌بره تو فضای جنگ یا انقلاب.
هر چند که عاشقانه نبود و رو بخش عاشقانه اش مانور خاصی نداده بود، برخلاف کتاب‌های عاشقانه‌ی دیگه‌شو - که باعث شده بود فکر کنم اصلا خوب عاشقانه نمی‌نویسن- به نکات جالبی در عاشقی اشاره کرده بودن که برام بامزه بودن!