امیدوارم تو زمینه‌ی رمان‌های فانتزی ایرانی، باز هم شاید چنین چیزهایی باشیم.
داستان خلاقانه بود؛ برخلاف بقیه کتاب‌های هم‌سان که همه چیز و از فانتزی‌های موفق کپی می‌کنن، از اسم‌ها گرفته تا افسانه‌ها و قدرت‌ها، همه زاده‌ی تخیلات خود نویس‌نده بود.
شخصیت‌پردازی‌ها قوی بود، ولی چون تعداد شخصیت‌های محور زیاد بود، نمی‌شد همه رو دقیق شناخت.
به شدت کش‌نده بود؛ من یکی که کلن فکر و ذهن‌م مشغل‌ش بود.
راستی! این کتاب دوست‌داشتنی قراره ادامه هم پیدا کنه و جلد بعدی‌ش در دست احداث‌ه.
این‌جا هم می‌تونین معرفی‌ش رو از زبان فاطمه حیدری، و بریده‌ای از کتاب رو از خود نویس‌نده بشنوین:
لینک رادیو-فندق؛-قسمت-اول-ایرانی-بخوانیم