از یک شاهکار نمی‌شه چیزی بیشتر از این انتظار داشت…
در حدی نیستم که بخوام چنین کتابی رو نقد کنم، فقط باید بگم هر کی که هستین، حتمن حتمن باید این کتاب رو بخونید.
من که فیلمش رو ندیدم، ولی در عجبم که چه طوری ممکنه فیلمی که با اقتباس از چنین چیزی ساخته شده، اسکار رو به یه فیلم ایرانی واگذار بکنه.