شاه‌کار که می‌گن همین‌ه.
احسسات هنرمندانه منتقل شده بودن، حرص، حسادت، انتقام.
می‌رفتی تو کنه داستان. متن کوتاه شده رو خوندم ولی اون‌قدر قشنگ بود که بالاخره نسخه‌ی کاملش رو هم خواهم خوند.