کتاب سر راست و دلنشینی هست. لایه‌های متعدد داستان باعث نشده پیچیده و غیر قابل فهم باشد. و به همین دلیل خواندنش سهل و ساده است. نوع ادبیات کتاب کمی رسمی طور است اما جذابیت‌های دیگر این معضل را پوشش میدهد. خوندنش و پیشنهاد میکنم.