سلام
برای من باز نمیکنه وقتی کتابی رو انتخاب میکنم!
کسی میتونه راهنمایی کنه