کتاب بدی نبود در مجموع خوب بود نثر روان و خوبی داره و خسته کننده نیست ولی همش دوست داشتم اتفافات جالبتری تو بیوفته
و یه کم هنجار شکن‌تر باشه