سلام مریم خانوم. دلم برای خودت و رمانهات تنگ شده❤خیلی دوست دارم. نازنین؛خوابگاه دانشجویی😍