Salam
az koja mitonam in ketab ro be sorat e PDF tahiye konam?
ya baraye kharid e kharej ax keshva?