ترجمه خیلی خوبی داشت اما داستان از یه جایی به بعد کشدار و خسته‌کننده شد. کتابی نیست که یه بار دیگه بخوام بخونم.
داستان رازی بین چند نفره و در جریان روایت، ماجرا هر بار از منظر یکی از همراز‌ها تعریف می‌شه و هی یه چیزای بیشتری دستت می‌آد.